fbpx

Правила за ползване на сертификатна марка „Kidz Welcome”

 1. Kidz Welcome е сертификатна марка на „Инспайър България“ ООД, която удостоверява качеството на услуги, предоставяни на бременни жени и посетители/клиенти с деца, предлагани в ресторанти, заведения за хранене от всякакъв тип, хотели и други места за настаняване, детски центрове, къщи, кътове и клубове и други.
 2. Сертификатната марка има4 категории:
  • Ресторанти и други заведения за хранене
  • Хотели и други места за настаняване
  • Детски центрове, къщи, кътове и клубове
  • Други обществено достъпни и подходящи за деца места
 1. Изискванията за обекти по т. 2.1. са:
  • За придобиване и използване на сертификатна марка, която удостоверява качеството на предлаганите услуги, ресторантът или заведението за хранене по т. 2.1. следва да изпълни 4 задължителни условия кумулативно, както и поне 6 от общо 12 допълнителни условия при обслужване на своите клиенти, които са бременни или посещават заведението с деца, както и да внесе таксата си за членство за мрежата на Kidz Welcome, определена в договора за присъединяване.
  • Задължителните условия са:
   • Спазени изисквания за забрана за тютюнопушене в затворените помещения
   • Спазени изисквания за алергени
   • Персоналът на ресторанта е приятелски настроен към родителите, посещаващи заведението с деца
   • Персоналът е преминал през обучение, предоставено от екипа на Kidz Welcome
  • Допълнителните условия са разделени в 3 групи: бременни, насочени за деца между 0 и 3 години и насочени към деца над 3 години.
   • Условия, насочени към бременни жени:
    • Обслужване с приоритет на бременни жени
    • Персоналът е запознат с храните, които са не препоръчителни за бременни и е способен да ги консултира
    • Меню за бременни/обозначение в менюто на подходящите храни
    • В случай, че бременна жена трябва да чака дълго да бъде обслужена, тя получава като комплимент лека закуска или десерт и вода
   • Условия, насочени към клиенти с деца между 0 и 3 години:
    • Има обособено място за смяна на пелени в тоалетна или детски кът
    • Персоналът предлага да затопли детската храна или мляко
    • Персоналът предоставя столче за хранене на деца
    • Има обособени маси, които са леснодостъпни за детска количка
   • Условия, насочени към клиенти с деца над 3 години:
    • Има детско меню
    • Зона за деца вътре в ресторанта/заведението
    • Външна зона за деца
    • Ресторантът/заведението предоставя материали за деца като: книжки за оцветяване, комикси и други
 1. Изискванията за обекти по т.2.2. са същите, като тези отнасящи се за обекти по т. 2.1., описани в т. 3. Изискванията следва да се прилагат спрямо всички общодостъпни за хотела/обекта за настаняване места като ресторанти, кафенета и други. Към допълнителните условия се добавят следните условия, като отново хотелът или мястото за настаняване трябва да отговори на поне 6 от тях:
  • Хотелът/мястото за настаняване има легла (или кошари) предназначени по функционалност за деца под 2 години
  • Хотелът/мястото за настаняване има център за детска анимация
  • Хотелът/мястото за настаняване има детски басейн с подходяща дълбочина и обезопасяване
 2. Изискванията за обекти по т. 2.3. са следните и трябва да бъдат спазен кумулативно:

5.1. Обектът е специално обособен и предназначен за деца

5.2. Всички съоръжения за деца, които се намират на територията на обекта, са с надлежен спрямо българското законодателство сертификат за качество

5.3. Обектът отговаря на хигиенните изисквания, които българското законодателство изисква

 1. Изискванията за обекти по 2.4. са:

6.1. Обектът да предлага специализирана за деца услуга в сферата на своята дейност.

6.2.На територията на обектът да е спазена законоустановената забрана за тютюнопушене.

6.3. Персоналът на обекта да полага повече от обичайните грижи за посетители с деца.

 

Присъединяване и последици

 1. За присъединяване към мрежата на Kidz Welcome и използване на сертификатната марка всеки един обект следва да:
 • Бъде посетен лично от представител на Инспайър България ООД, който се увери, че фактическите изисквания са спазени
 • Представи необходимата документация, удостоверяваща спазване на формалните изисквания, свързани със задължения съгласно законодателството на Република България
 • Подпише индивидуален договор за присъединяване към мрежата на Kidz Welcome, в който се посочват кои от допълнителните условия са задължителни са него
 1. След присъединяване, обектът се задължава да поддържа заявените от него услуги към клиентите си. Обектът следва да получи удостоверение, в което се посочват категорията и валидността на удостоверението.
 2. Обектът, получил удостоверение, че отговаря на изискванията получава индивидуално представяне на интернет страницата на – kidzwelcome.com, поддържан от „Инспайър България“ ООД.
 3. Обектът получава право да рекламира дейността си като носител на марката и да използва нейния запазен знак върху всякакви материали в тази връзка.
 4. Инспайър България ООД се задължава да популяризира марката чрез допълнителна рекламна дейност.

 

Контрол на качеството

 1. Инспайър България ООД извършва контрол на качеството и спазването на изискванията посредством:
 • Ежемесечни посещения в обектите от представител;
 • Система за обратна връзка, интегрирана в уебсайта kidzwelcome.com;
 1. При системни нарушения от страна на обекта, Инспайър България ООД си запазва право да отнеме правото на използване на сертификатната марка.